Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
20 Mart 2019 Çarşamba
T.C. EDİRNE İCRA DAİRESİ

T.C.
EDİRNE
İCRA DAİRESİ
2017/7212 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                : Edirne İl, Havsa İlçe, 2931 Parsel, ŞERBETTAR Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Edirne İli Havsa İlçesi Şerbettar Köyü Köy İçi Mevkii 2931 parsel sayılı 608,00 m2 yüzölçümlü Avlulu Kerpiç Ev nitelikli taşınmazındır. Taşınmaz köy yerleşim alanı içerisinde  konumlanmaktadır. Üzerinde iki katlı alt katı depo olarak kullanılan 125 m2 oturumlu yaklaşık 20 yıllık çatılı sıvalı boyasız betonarme bir ev, tek katlı 40 m2 yaklaşık 30 yıllık briketten sıvasız ahır bulunmaktadır. Tapu kaydında tam hissesi adına kayıtlıdır. 
Adresi                         : Şerbettar Köyü Havsa/EDİRNE
Yüzölçümü                 : 608 m2
İmar Durumu            : Yok
Kıymeti                       : 108.600,00 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler   : Muhtelif dairelerin haczi vardır
1. Satış Günü              : 15/05/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü              : 12/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri                     : EDİRNE ADLİYESİ İCRA DAİRESİ MÜZAYEDE SALONU -

.....................................................................................................................................................................................
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri               : Edirne İl, Havsa İlçe, 2432 Parsel, ŞERBETTAR  Mahalle/Köy, DEMİRCİLİ Mevkii, 2432 parsel, Edirne ili, Havsa ilçesi, Şerbettar Köyü, Demircili Mevkiinde, Şerbettar Köyünün yaklaşık 4000 metre Batısında, tespit tarihi itibariyle kuru tarım arazisi, kadastral yolu bulunmayan, etrafı tarım parselleriyle çevrili, tuzluluk, alkalilik ve taban suyu gibi sorunları olmayan, kumlu-tınlı toprak bünyesine sahip, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir. Taşınmazlar ve çevresindeki parsellerde kuru koşullarda, ayçiçeği, buğday, gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. 
Adresi                         : Şerbettar Köyü Havsa/EDİRNE
Yüzölçümü                 : 26.650 m2
İmar Durumu            : Yok
Kıymeti                       : 159.900,00 TL
KDV Oranı                 : %18
Kaydındaki Şerhler   : Muhtelif dairelerin haczi vardır
1. Satış Günü              : 15/05/2018 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü              : 12/06/2018 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri                     : EDİRNE ADLİYESİ İCRA DAİRESİ MÜZAYEDE SALONU

.....................................................................................................................................................................................
3 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri             : Edirne İl, Havsa İlçe, 163 Parsel, ŞERBETTAR Mahalle/Köy, BALIKLI AYAZMA Mevkii, Edirne ili, Havsa ilçesi, Şerbettar Köyü, Balıklı Ayazma Mevkiinde, Şerbettar Köyünün yaklaşık 3000 metre Kuzeybatısında, tespit tarihi itibariyle kuru tarım arazisi, kadastral yola cepheli, etrafı tarım parselleriyle çevrili, tuzluluk, alkalilik ve taban suyu gibi sorunları olmayan, kumlu-tınlı toprak bünyesine sahip, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir. Taşınmazlar ve çevresindeki parsellerde kuru koşullarda, ayçiçeği, buğday, gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. 
Adresi                        : Şerbettar Köyü  Havsa/EDİRNE
Yüzölçümü                : 19.300 m2
İmar Durumu           : Yok
Kıymeti                      : 115.800,00 TL
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler  : Muhtelif dairelerin haczi vardır
1. Satış Günü             : 15/05/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü             : 12/06/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri                     : EDİRNE ADLİYESİ İCRA DAİRESİ MÜZAYEDE SALONU

.....................................................................................................................................................................................
4 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri          : Edirne İl, Havsa İlçe, 3163 Parsel, ŞERBETTAR Mahalle/Köy, KARALIDERE Mevkii, 163 parsel, Edirne ili, Havsa ilçesi, Şerbettar Köyü, Karanlıkdere Mevkiinde, Şerbettar Köyünün yaklaşık 5500 metre Kuzeyinde, tespit tarihi itibariyle kuru tarım arazisi, kadastral yolu bulunmayan, etrafı tarım parselleriyle çevrili, tuzluluk, alkalilik ve taban suyu gibi sorunları olmayan, kumlu-tınlı toprak bünyesine sahip, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir. Taşınmazlar ve çevresindeki parsellerde kuru koşullarda, ayçiçeği, buğday, gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. 
Adresi                        : Şerbettar Köyü  Havsa/EDİRNE
Yüzölçümü                : 6.100 m2
İmar Durumu            : Yok
Kıymeti                       : 30.500,00 TL
KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler   : Muhtelif dairelerin haczi vardır
1. Satış Günü              : 15/05/2018 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü              : 12/06/2018 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri                     : EDİRNE ADLİYESİ İCRA DAİRESİ MÜZAYEDE SALONU

.................................................................................................................................................................................... 
    Satış şartları:
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle  faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.    
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7212 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/03/2018

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com