Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
20 Mart 2019 Çarşamba
T.C. EDİRNE İCRA DAİRESİ

T.C.
EDİRNE
İCRA DAİRESİ
2017/7486 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İl, Havsa İlçe, 2777 Parsel, TAPTIK Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Edirne İli, Havsa İlçesi, Taptık Köyünde bulunan ve tapunun 2777 parsel numarasında 3.682,00m2 yüzölçümlüdür. Tapu kaydında Avlulu Kargir ve Kerpiç Ev ve Kargir Garaj ve Ahır vasfındadır. tamamı borçlu adına kayıtlı olup, Köy yerleşik alanında kalmaktadır.
İncelemeye konu taşınmazın üzerinde 1 adet iki katlı ev, 3 adet tek katlı samanlık ve depo (126,00m2+44,00m2+74,00m2=244,00m2),1 adet ahır, 1 adet tek katlı eski ev bulunmaktadır. İki katlı ev kullanılmakta olup, diğerleri fiilen kullanılmamakta, ahırın ise ekonomik değeri bulunmamaktadır.
Adresi                              : Taptık Köyü Havsa/EDİRNE
Yüzölçümü                      : 3.682 m2
İmar Durumu                 : Yok
Kıymeti                            : 234.000,00 TL
KDV Oranı                      : %18
Kaydındaki Şerhler    : Muhtelif dairelerin haczi vardır. 07/10/1994 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle ÖZGÜR ÜREY LEHİNE KİRA şerhi bulunmaktadır
1. Satış Günü                   : 15/05/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü                   : 12/06/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri                          : EDİRNE ADLİYESİ İCRA DAİRESİ MÜZAYEDE SALONU -

.....................................................................................................................................................................................
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İl, Havsa İlçe, 1430 Parsel, TAPTIK Mahalle/Köy, KALIN KORU Mevkii, Edirne İli, Havsa İlçesi, Taptık Köyünde bulunan ve tapunun 1430 parsel numarasında 880,00m2 yüzölçümlü olarak Tarla vasfı ile tamamı borçlu adına kayıtlı olup, Köyün kuzeyinde yer almaktadır.
İncelemeye konu taşınmaz Köye yaklaşık 6100mt, Avrupa Otoyoluna 1200mt uzaklıktadır. Tarımsal faaliyet yapılmamakta, üzerinde çalılık, yabani otlar ve dikenler bulunmakta, dikdörtgen formda bir arazidir.
Adresi                             : Taptık Havsa/EDİRNE
Yüzölçümü                     : 880 m2
İmar Durumu                 : Yok
Kıymeti                            : 4.500,00 TL
KDV Oranı                      : %18
Kaydındaki Şerhler    : Muhtelif dairelerin haczi vardır. 07/10/1994 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle ÖZGÜR ÜREY LEHİNE KİRA şerhi bulunmaktadır
1. Satış Günü                   : 15/05/2018 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü                   : 12/06/2018 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri                          : EDİRNE ADLİYESİ İCRA DAİRESİ MÜZAYEDE SALONU -

.....................................................................................................................................................................................
Satış şartları:
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle  faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.    
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7486 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/03/2018

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com