Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
18 Şubat 2019 Pazartesi
Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldırım Sain Güven Tazeledi
Yıldırım Sain ve Orhan Tahsin Yurtsever'in yarıştığı Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kongresinde kazanan taraf Yıldırım Sain oldu.

Sertkan YILMAZ

    Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Ocak 2014 Cumartesi günü Havsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonunda 473  üyenin katılımı ile gerçekleştirildi. İki  liste ile girilen Genel Kurula Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 565 üyeden  473 üye oy kullandı. Seçimde Orhan Tahsin Yurtsever 187 oy, Yıldırım Sain 281 oy alarak 94 oy farkla mevcut Başkan Yıldırım Sain tekrar seçilerek güven tazeledi.
    Yapılan seçimde mevcut Başkan Yıldırım Sain tekrar seçilerek güven tazelerken Yönetim Kuruluna Asil Üyeler, Saadettin Fidan, Mehmet Ellek, Mehmet Malçek,  Özcan Yazıcı, G. Ahmet Dölçek ve Özgür Nizam Denetim Kuruluna  Asil Üyeler, Serkan Lambacı, Numan Tintiş, Metin Eren oldu.    
    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Genel Kurulda  faaliyet raporunu okuyan Başkan Yıldırım Sain, “Sayın temsilciler, sayın divan, sayın misafirler, saygıdeğer başkanlar ve değerli üyeler; 5362 Sayılı meslek Kuruluşları Kanununa göre Odamıza üye olan esnaf ve sanatkârlarımızdan oluşan ve 4 yılda bir kez yapılması gereken olağan genel kurulumuza katılan siz değerli arkadaşlarıma hoş geldiniz diyor, toplantımızın camiamıza hayırlı olması dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum.
    Değerli arkadaşlar; Göreve geldiğimizden bu güne kadar yönetim kurulumuzca yaptığımız çalışmalarda oda işlerini, mevzuat ve genel kurul kararlarına, çalışma programına göre, mevzuatın verdiği yetki dahilinde özveriyle yürüttük.
Oda Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerini kullanmak üzere ayda bir defa, özellik arz eden durumlar dışında, her ayın son günü toplanmaktadır.
    Genel Kurulumuzda alınan tavsiyeler,  5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar meslek Kuruluşları Kanununun 22'ci  maddesinde sayılan görev ve yetkiler çerçevesinde gündeme alınan konular, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları, bunlarla ilgili çözüm önerileri, esnaflarımızla en üst noktada kaynaşma sağlanarak, büyük bir özveri ve ciddiyetle görüşülmüş, bir önceki toplantıda alınan kararlar, uygulamalar, yapılan harcamalar ve tasarruflar gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.
    Havsa esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak camiamızın hedeflenen yarınlara ulaşması, ekonomik ve sosyal hayatımızda hak ettiği yeri alması için çok yönlü çalışmalar sürdürülmekte, kesimimizin geleceğini etkileyen konularda başta üst kuruluşumuz Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler üretilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
Odamızca esnaf ve sanatkârlarımıza ait kapasite raporları düzenlenmiş, tasdik için başta Birliğimiz olmak üzere TESK'e gönderilmiş ve onanan raporlar ilgililere teslim edilmiştir. 
    Hizmetin devamı ve sürekliliği benimsenerek; Oda genel kurulu kararları ile yönetim kurulumuzun talimatları doğrultursunda, Odamızın özünü teşkil eden esnaf ve sanatkâr yöneticilerimizce, esnaf ve sanatkârlarımıza; Resmi ve özel kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemlerin çözümlenebilmesinde, sorunlarının giderebilmesinde, gerekli hizmetler aksatılmadan verilmiştir.
    Odamızı ziyarete gelmek isteyenlere gerekli randevular ve-rilerek yöneticilerle görüşmelerine olanak sağlanmış, üst düzey ziyaretçilerimizin gelişlerinde, gerektiğinde yönetim kurulumuz üyeleri ve konuyla ilgili esnaflarımız davet edilerek esnaf ve sanatkârlarımızın sorunları ve çözüm önerileri kendilerine aksettirilerek bilgilendirilmiştir. Protokol hizmetleri olumlu bir şekilde yerine getirilmiştir. Hizmet süresi içerisinde okullarımızın çeşitli etkinliklerine, kamu yararına çalışan kuruluşlara ve derneklere, ayni ya da hizmet olarak çeşitli yardımlar yapılmıştır.
    Odamızda muamelat biriminde hizmet, 3 personelle gerektiğinde diğer birim çalışanlarına görev verilmek suretiyle yürütülmüştür. Oda işlemlerinde, kullanılması ve bulunulması zorunlu defterler yönetmeliğe uygun tutulmuştur.2014 yılında 32 üyemiz odamıza kayıt olmuş,73 üyemiz ise odamızdan kaydını sildirmiştir. 2015 yılında 41 üyemiz odamıza kayıt olmuş,47 üyemiz ise odamızdan kaydını sildirmiştir.2016 yılında 67 üyemiz odamıza kayıt olmuş,46 üyemiz ise kaydını sildirmiştir.2017 yılında 58 üyemiz odamıza kayıt olmuş, 49 üyemiz ise kaydını sildirmiştir.2017 yılı sonu itibariyle odamızda 592 üyemiz faal olarak kaydını sürdürmektedir. Bunların yanı sıra halen 265 esnaf ve sanatkârımız Basit Usulde Vergi sisteminde muhasebe iş ve işlemlerini yaptırmak üzere odamızı tercih etmiştir. Muhasebe kayıtları büyük bir özveri ile odamızda halen tutulmaktadır. Tarifeye tabi esnaf ve sanatkârımıza günün koşullarına uygun talepler doğrultusunda 2014–2015–2016–2017 yıllarında 156 adet tarife verilmiştir.
    Esnaf ve Sanatkarlarımızın vergilendirme ile ilgili muhasebe, kırtasiye ve benzeri giderlerinin azaltılması, muhasebe işlemlerinin kolaylaştırılması ve kayıt dışılığın azaltılması amacıyla defter tutma, muhasebe kaydı ve beyanname işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı 486 sıra numaralı Vergi Usul kanunu Genel tebliği, 17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
    Basit usulde vergiye tabi esnafımızın kayıtları 3 (üçer) aylık dönemler halinde sisteme girilecektir. Her üç aylık dönemin gelir ve gider belgelerinin bu dönemi takip eden ayın sonuna kadar sisteme girilmesi zorunludur. Örneğin Ocak-Şubat-Mart aylarına ait gelir ve gider belgelerinin Nisan ayının sonuna kadar sisteme girilmesi gerekmektedir. Basit usulde vergiye tabi esnafımızın alış ve giderleri ile satış ve hâsılatlarına ilişkin bilgiler yalnızca meslek odamızca veya SMMM'ler tarafından kayda alınabileceğinden, kendilerine gelen belgeleri sisteme doğru bir şekilde kaydedilmesinden sorumlu olacaklardır. Meslek Odalarınca belgelerin sisteme doğru ve zamanında kaydedilmemesi halinde doğacak olan vergi ziyaına bağlı vergi, gecikme faizi ve vergi cezasından meslek odamızda esnafla beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar. İşletme defteri tutan esnaflarımızın doğru ve zamanında sisteme girilmemesi halinde ayrıca 700 TL (yediyüz) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
    Yönetim kurulu, Denetim kurulu kararları, noter tasdikli karar defterlerine yazılarak muhafaza edilmiştir. Evrak ve dosya hizmetleri, Personel-Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmüş, gelen ve giden evrakın kayıtları yapılarak, sonuçlandırıldıktan sonra, konusuna göre dosyalarına konulmuştur. Üst kuruluşlarımızla yapılan yazışmalar yeni Muamelat Yönetmeliği çerçevesinde elektronik ortamda yapılmaktadır.

    5362 sayılı kanunun 60. ve Personel Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen kullanacakları defter, belge, beyanname, makbuz ve fişler, basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımız için gerekli fatura, perakende satış fişi vb. belge ve defterler aksatılmadan takip ve temin edilmiş, talepleri ile Odamız birimlerinin ihtiyacı karşılanmıştır. Görevde bulunduğumuz yıllar içerisinde, basit usule tabi esnaf ve sanatkârlarımızın muhasebe ücretlerinde minimum artış ile işlemlerini yaptık. Bunu yanında gerçek usulde faaliyet gösteren, defterlerini kendileri tutan  esnaf ve sanatkârlarımıza 2014 yılında hizmet karşılığında internet ortamından beyannamelerini her ay ve yılsonu olmak üzere 1 yıl süreyle vergi dairesine gönderilmiştir.
    KOSGEB yasa değişikliği sonucu tüm esnaf ve sanatkârların KOSGEB kredilerinden yararlanılmasının yolu açıldı.2014-2015-2016-2017 yıllarında imalatla ve hizmet işletmeleriyle uğraşan esnaf ve sanatkârlarımızdan yaklaşık 100 üyemize odamıza müracaatla gerekli işlemleri yapılarak kişi başı  20 ila 30 bin Türk Lirası kredi ala-rak ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmuşlardır.2014-2015-2016-2017 yıllarında KOSGEB kanununda üretici kelimesinin yanına esnaf ve sanatkârlarda eklenmesi sonucu odamıza müracaat eden yaklaşık 150 esnafımızın odamızda bütün KOSKEB başvuru işlemleri yapılarak toplamda en az 100 kişiye, 12 ay  ödemesiz, 3 aylık dönemlerde geri ödemeli, Banka masraf bedeli 50 Türk Lirası ve yıllık sıfır faizle 20 ila 40 bin Türk Lirası kredi almış bulunmaktadır. Böylelikle ilçemize ki ekonomiyi canlandırmak için yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk Lirası kredi ilçemize girmiş ve ekonomiyi canlandırmış, azda olsa esnafımızı rahatlaştırmıştır.2014–2015–2016-2017 yıllarında da KOSGEB'e proje vermek isteyen esnaf ve sanatkarımıza gerekli belge ve bilgiler verilerek yardımcı olunmuştur. 
    05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazetede Yayım-lanan “ Hijyen Eğitim Yönetmeliği” çerçevesinde gıda ve gıda ile temas eden meslek grupları ile berberler ve kuaförlerin almak zorunda oldukları hijyen eğitimleri için Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Edirne Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası arasında Edirne Valiliğinin olurları ile “Hijyen Eğitim Protokolü” imzalanmıştır. Üyelerimizin Hijyen Eğitimlerinin tamamlanması hususunda protokol çerçevesinde odamız tarafından gerekli duyurular yapılarak kurslar açılmış, eğitimleri odamıza ait konferans salonunda Halk Eğitimi merkezi müdürlüğü ile ortaklaşa kurslar açılmış olup 2014 - 2018 yılları arasında 755  kişiye hijyen eğitimi sertifikası verilmiştir.
    Bizlerin tabi olduğu 5362 sayılı Kanun gereği esnaf ve sanatkarların tüm bilgileri elektronik ortamda takip edilmektedir. Bakanlığımız yaptığı son çalışmalar ile verilerimizin tutulduğu bu elektronik ortamı ESBİS(Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi) projesi ile çağımızın en ileri veri tabanı sistemi haline getirmiştir. Bu sistem ile odamız üyelerinin tüm bilgilerini Devletimizin diğer kurumları ile elektronik ortamda haberleşerek tutmaktadır. Ayrıca isteyen üyelerimiz postaneden “e-devlet” şifrelerini alarak ESBİS sistemine girebilir ve kendi bilgilerini, odamız ile ilgili bilgileri görebilirler. Bu sistem çerçevesinde yapılacak tüm işlemlerde alınması gereken ücret bedelleri sistem tarafından tespit edilmekte ve ücretin alındığına dair de-kont bilgisi sisteme girilmeden ilgili işlem yapılamamaktadır.
    Değerli üye arkadaşlarım; Bizlere tekrar görev verirseniz sorunlarınızın bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada takipçisi olmaya devam edeceğiz, sorunlarınıza ve taleplerinizin gerçekleşmesi ve çözümlenmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimize emin olunuz.
    Bu bağlamda; Birlik ve beraberlik içerisinde, güzel duygularla her türlü güçlüğü yeneceğimize inanarak, Genel Kurulumuzun ve alınacak kararların hayırlı, yarınların arzu ettiğimiz gibi olması dileklerimle, hazırlanan bu faaliyet raporumuz genel kurulun takdir ve tensiplerine saygılarımızla sunar, genel kurulumuzun camiamız için hayırlı olmasını dilerim.”dedi.
    Dilek ve temenni görüşmelerinin ardından toplantı ikram ile sona erdi.

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com