Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
20 Ekim 2018 Cumartesi
T.C. EDİRNE İCRA DAİRESİ

T.C.
EDİRNE
İCRA DAİRESİ
2017/5255 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İli Havsa İlçesi Kuzucu Köyü Köy Yurtluk Mevkii 0 ada 561 parsel sayılı 14.000,00 m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazındır. Tarla kuru tarım arazisi olup, köyün batısında ve köye 2300 metre mesafede konumlanmaktadır. Taşınmazın etrafında kapalı meyve bahçeleri mevcuttur ve kadastral yolu yoktur. Taşınmaz üzerinde tek katlı 16 m2 yaklaşık 15 yıllık yığma, saç çatılı, sıvalı, boyalı bir ev, 105 m2 yaklaşık 15 yıllık yığma, çatılı, sıvalı bir ağır ve 50 m2 tek katlı yaklaşık 15 yıllık biriketten bir ağıl mevcuttur. Tapu kaydında tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.Adresi : Kuzucu Köyü Köy Yurtluk Mevkii Havsa / EDİRNE, 
Yüzölçümü                  : 14.000,00 m2 ,İmar Durumu : Yok  , İnşaat tarzı İmar planı dışındadır.
Kıymeti                  :108.750,00 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Muhtelif dairelerin hacizleri vardır.
1. Satış Günü               : 22/12/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü               : 22/01/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: İstasyon Mah.Hakim Çağlar Işık Cad. No:1, Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - MERKEZ/EDİRNE

....................................................................................................................................................................................
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İli, Havsa İlçesi, Kuzucu Köyü,Eski Bağlık Mevkii, 0 ada 295 parsel,2.310,00 m2 Tarla vasıflı taşınmaz. Tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz; köyün batısında köye yaklaşık 1200 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası hafif eğimli, makineli tarıma elverişli, kadastral yolu olmayan, orta verimli, kuru tarım arazisidir. Adresi : Kuzucu Köyü, Eski Bağlık Mevkii Havsa / EDİRNE
Yüzölçümü           : 2.310,00 m2 İmar Durumu : Yok  , İnşaat tarzı İmar planı dışındadır.
Kıymeti                 :11.550,00 TLKDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Muhtelif dairelerin hacizleri vardır.
1. Satış Günü        : 22/12/2017 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü        : 22/01/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri: İstasyon Mah.Hakim Çağlar Işık Cad. No:1, Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - MERKEZ/EDİRNE  

....................................................................................................................................................................................
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İli, Havsa İlçesi, Kuzucu Köyü,Eski Bağlık Mevkii, 0 ada 324 parsel,3.300,00 m2 Tarla vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, köyün batısında köye yaklaşık 500 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi. bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası hafif eğimli, makineli tarıma elverişli, kadastral yolu olan, orta verimli, kuru tarım arazisidir. Adresi : Kuzucu Köyü, Eski Bağlık Mevkii Havsa / EDİRNE,
Yüzölçümü           : 3.300 m2 ,İmar Durumu : Yok  , İnşaat tarzı İmar planı dışındadır.
Kıymeti                 :19.800,00 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Muhtelif dairelerin hacizleri vardır.
1. Satış Günü        : 22/12/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü        : 22/01/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri: İstasyon Mah.Hakim Çağlar Işık Cad. No:1, Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - MERKEZ/EDİRNE

....................................................................................................................................................................................   
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İli, Havsa İlçesi, Kuzucu Köyü, Bağlık Deresi Mevkii, 0 ada 468 parsel,2.600,00 m2 Tarla vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup köyün batısında köye yaklaşık 900 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası hafif eğimli, makineli tarıma elverişli, kadastral yolu olmayan, orta verimli, kuru tarım arazisidir.Adresi : Kuzucu Köyü, Bağlık Deresi  Mevkii Havsa / EDİRNE,
Yüzölçümü: 2.600,00 m2 ,İmar Durumu : Yok  , İnşaat tarzı İmar Planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti                 :13.000,00 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Muhtelif dairelerin hacizleri vardır.
1. Satış Günü        : 22/12/2017 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü        : 22/01/2018 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri: İstasyon Mah.Hakim Çağlar Işık Cad. No:1, Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - MERKEZ/EDİRNE

....................................................................................................................................................................................     
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İli, Havsa İlçesi, Kuzucu Köyü, Çadırtepe Mevkii, 0 ada 1361 parsel,1.100,00 m2 Tarla vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup köyün batısında köye yaklaşık 5300 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası düz, makineli tarıma elverişli, kadastral yolu olmayan, orta verimli, kuru tarım arazisidir.Adresi : Kuzucu Köyü, Çadırtepe  Mevkii, Havsa / EDİRNE,

Yüzölçümü           :1.100,00 m2 ,İmar Durumu : Yok  , İnşaat tarzı İmar planı dışındadır.
Kıymeti                 :5.500,00 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Muhtelif dairelerin hacizleri vardır.
1. Satış Günü        : 22/12/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü        : 22/01/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri        : İstasyon Mah.Hakim Çağlar Işık Cad. No:1, Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - MERKEZ/EDİRNE   

...................................................................................................................................................................................   
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Edirne İli, Havsa İlçesi, Kuzucu Köyü, Çadırtepe Mevkii, 0 ada 1364 parsel,1.350,00 m2 Tarla vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup, köyün batısında köye yaklaşık 5300 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topografyası düz, makineli tarıma elverişli, kadastral yolu olmayan, orta verimli, kuru tarım arazisidir.Adresi : Kuzucu Köyü, Çadırtepe  Mevkii Havsa / EDİRNE,
Yüzölçümü            :1.350,00 m2 ,İmar Durumu : Yok  , İnşaat tarzı İmar Planı dışındadır.
Kıymeti                 :6.750,00 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Muhtelif dairelerin hacizleri vardır.
1. Satış Günü        : 22/12/2017 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü        : 22/01/2018 günü 15:15- 15:20 arası
Satış Yeri: İstasyon Mah.Hakim Çağlar Işık Cad. No:1, Yeni Adliye Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - MERKEZ/EDİRNE    

...................................................................................................................................................................................     
    Satış şartları:
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle  faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.    
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5255 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/10/2017

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com
xx