Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
20 Ekim 2018 Cumartesi
İLAN

İLAN

    S.S.694 Sayılı Havsa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.
    Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.11.2017 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat: 10:30’da Yeni Mahalle Fatih Caddesi No:344 Havsa/EDİRNE adresindeki Kooperatifimiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacaktır.
    Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32. maddesi doğrultusunda 26.11.2017 tarihine rastlayan Pazar günü  aynı yer ve saatte yapılacaktır.
    Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
                                                                                                                        YÖNETİM KURULU
                                                                                         GÜNDEM
1-  Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi ).
2- Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu, istiklal marşı.
3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi oya sunulması bu kapsamda,
    a.    Bakanlığın 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/7 sayılı genelgesi ve T.T.K. 397 maddesi hükmü             uyarınca henüz denetlenmemiş 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 ve 2015/2016 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının müzakeresi ve oya sunulmasının tekrar geriye bırakılması.
    b.    Aynı kanun ve genelge hükümleri uyarınca 2016/2017 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, müzakeresi ile oya sunulmasının geriye bırakılması.
    c. Anasözleşmenin 67. maddesinin a ve b fıkralarındaki hususların görüşülüp karara             bağlanması.
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi bu kapsamda,
    a. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2012-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014, 01.08.2014-31.07.2015 ve 01.08.2015-31.07.2016 dönemlerine ait ibrasının tekrar geriye bırakılması.
    b. İlgili kanun ve genelge hükümleri doğrultusunda henüz denetlenmemiş 01.08.2016-31.07.2017 dönemine ait ibrasının geriye bırakılması.
5- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta, uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2017/2018 iş yılı yıllık çalışma programı ve bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.
6- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.
7- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.
8- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.
9- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017 ve 2017-2018  hesap dönemlerine ait T.T.K. 397. maddesi hükümleri uyarınca denetçilerin belirlenmesi.
10- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Makamı’nın 29.12.2016 tarih, 21086960 sayılı onayı ile Tarım Satış Kooperatifleri Örnek Anasözleşmesi’nin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
11- Dilek temenniler ve kapanış.

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com
xx