Anasayfa Gündem Siyaset Röportaj Resmi İlan Video Galeri Foto Galeri İpek Matbaası Künye İletişim
26 Mayıs 2018 Cumartesi
T.C. EDİRNE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
EDİRNE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Mahkemece satılmasına karar verilen Ülfet Gün, Ahmet Kalay, Hasan Kuzucuk vs. Adına kayıtlı taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Bulunduğu Mahal                                        ;    Tapu Parsel :    Miktarı :     Tahmini Bedel.      Satış Saati:       1-Edirne Havsa Hasköy Köy Balık Gölleri             1565       6.450.00        38.700.00.-    10.00 -10.10
2-                 “    Osmlanlı köy Bağlar Yanında         153     15.500.00        93.000.00.-    10.15 -10.25
3-                 “        “                 Yukarı Ova               688       4.900.00        39.200.00.-    10.30 -10.40
4-                 “        “                                                  807     10.600.00        84.800.00.-    10.45 -10.55
5-                 “        “                Havsa Hududu        1201      23.800.00     142.800.00.-    11.00 -11.10
6-                 “        “                Değirmen Yanı        1995        1.480.00       11.840.00.-    11.15- 11.25
7-                 “        “                Değirmen Yanında  2012        1.800.00       14.400.00.-    11.30- 11.40
8-                 “        “                Çayırlıkta                 2336        1.380.00         9.660.00.-    11.45- 11.55
9-                 “        “                Tilki Dere                 1362      15.900.00     111.300.00.-     12.00-12.10
10                “        “                 Köy İçi                    2598            976.00      31.623.00.-     12.15-,12.25
Avlulu Kerpiç ev, ahır, samanlık
Not:: 1- 2336 parsel Çayır, 2598 parsel Avlulu Kerpiç ev ve ahır olarak, diğer parseller tarla olarak kayıtlıdır.
         2- 2598 parsel üzerinde 100.00 M2.Alanlı eski kerpiç iki odalı ev ve samanlık ile 45.00 M2.Alanlı saç çatılı, çelik önü açık garaj vardır.2598 parsel haricindeki taş ınmazlar tarım arazisi niteliğindedir.
KDV Oranı                 : %18
1. Satış Günü    : 19/07/2017 günü 10:00 - 12.25 arası 
2. Satış Günü        : 14/08/2017 günü 10:00 - 12.25 arası 
Satış Yeri    :Satış Memurluğu ihale salonu (Edirne Adliyesi zemin kat baro başkanlığı yanı) 
                   Satış Şartları :
    Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satışa elektronik ortamda teklif verme ile başlanacaktır. Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden teklif verilebilecektir. İkinci ihalede ise elktronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elktronik ortamda verilecek teklifler malın tahmin edilen kıymetinin %50'’ sinden az olamaz. Teklif verilmezden önce malin kıymetinin % 20 si nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50' sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa satış ikinci ihaleye kalır. İkinci ihale de de tahmin edilen değerinin %50'’ sini ,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    KDV. ihale damga vergisi, gayrimenkuller için 1/2 tapu harcı, teslim masrafları müşteriye aittir. Tellaliye  satıcılara aittir. Ödeme için isteyene 10 gün süre verilir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin memuriyetimize müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur. 05.06.2017

  DİĞER HABERLER
  TÜM HABERLER »  
23 Kasım Caddesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Pasajı No:20/A Havsa / EDİRNE
TEL: 0284 336 18 48 FAX: 0284 336 00 35 WEB: www.batiekspres.com
E-MAİL: info@batiekspres.com
xx